Juli 2008: Afdeling communicatie Gemeentewerken Rotterdam kiest Frank Esman voor uitvoeren intern klantonderzoek

Gemeentewerken Rotterdam, afdeling communicatie, heeft gekozen voor Een frisse kijk voor een klantonderzoek naar tevredenheid onder interne klanten. Het onderzoek bestaat uit diepte-interviews, rapportage en presentatie.