Juni 2008: KPN Product Management Software Online kiest Frank Esman voor begeleiden teamdagen

KPN in Den Haag heeft voor het team van Software Online product managers gekozen voor voorbereiding, opzetten en begeleiden van drie 'hei'dagen en een extra strategiedag door Een frisse kijk.
Rond eerder geformuleerde aandachtspunten word meerdere dagen georganiseerd waarin ze zichzelf en vooral het team beter leerden kennen.
Extra dimensie aan de dagen werd gegenereerd door per idee een team samen te stellen en er een soort 'idols' competitie aan te verbinden, inclusief tussentijdse en eindpresentatie. En met bijzondere resultaten!